Certyfikaty

Corocznie nasz chmiel otrzymuje certyfikaty potwierdzające, że zarówno szyszki chmielu jak i granulat chmielowy są produktami ekologicznymi.

Cert Eko EM-FarmingCert. Eko

 

Ponadto szyszki chmielu jak i granulat chmielowy jest kontrolowany przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w wyniku czego otrzymujemy certyfikaty jakości.

Cert. IJHARS Magnum