Multigenerational tradition and experience allowed us to cultivate the highest quality hops.

In our offer, we have five varieties of both cones and granulated hops: Magnat, Magnum, Marynka, Puławski and Cascade.

Wszystkie nasze produkty badamy na zawartość alfa-kwasów w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie.


Aktualności